AHŞAP TEKNOLOJİSİ

 • Sedef Kakma(272 Saat Program)

Genel:Motifleme, işleme, oyma, sedefleme, temizleme ve bakım işlerini yapabilen kişidir. 

Konu Başlıkları:Elde Rendeleme ve Kesme ,Geometrik Çizimler ,Dekupe Oyma,Elde Birleştirme , Ahşap Kakma ,Yüzey Oyma , Sedef Kakma , Boyama Yapma ,Son Kat Verniği

 • Ahşap Oymacılığı (664 Saat Progam)

Konu Başlıkları:Elde Rendeleme , Elde Kesme , Elde Delik delme, Elde Şekillendirme, Elde Birleştirme, Makinede Rendeleme, Makinede Kesme , Makinede Delik delme, Makinede Şekillendirme, Makinede Birleştirme, Geometrik Çizimler, Görünüş Çıkarma, Ahşapta Ölçekler ve Ölçümlendirme, Ahşap Birleştirmeler, Yüzey Oyma, Dekupe Oyma, Tabii Şekil Oyma  

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 • Bilgisayar İşletmenliği(Operatörlüğü) 163 Saat Program 

Genel:Programa katılan öğrenciler;bilgisayarın ana parçalarından başlayıp bilgisayarda yazı yazmak ve biçimlendirirme, sunum ve internet işlemlerini öğrenmekte ve bilgisayar temel becerisi kazanarak istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır.

Konu Başlıkları: Bilgisayara Giriş, İnternet ve Eposta Yönetimi,Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi, Kelime işlemci programı(Word), Elektronik tablolama(Excel), Sunu hazırlama(Power Point)?

 • Web Tasarımı(264 Saat Program)

Genel:Web tasarım editörü ile web sayfası tasarımları yapabilen kişidir.

Konu Başlıkları:HTML ile Basit Web İşlemleri, HTML ile Gelişmiş Web İşlemleri, Stil Şablonu (CSS), Web Tasarım Editörüne Giriş, Web Tasarım Editöründe İleri Uygulamalar, Web Tasarım Editörü ile Veri Tabanı İşlemleri 

 • Grafik Animasyon(288 Saat Program)

Genel:Görüntü işleme ve animasyon düzenleme yazılımları ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; resim ve animasyon düzenleme yazılımları ile web sayfaları için resim ve animasyonlar hazırlayabilme ve eylem kodları ile gelişmiş animasyonlar oluşturma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:Animasyon Temelleri, Etkileşimli Animasyonlar, Gelişmiş Animasyonlar, Görüntü İşleme, Resimlerle Web Araçları Hazırlama, Web Ortamı İçin Animasyon Hazırlama?

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

 • Bilgi ve Belge yönetimi(330 Saat Program)

Genel:Bilgisayarda F klâvye ile on parmak yazı yazma, biçimleme standartları, belge akışı, dosyalama ve arşivleme sistemleri, yazı türü belirtme, içerik oluşturma, kompozisyon yazma ve rapor hazırlama konularında bilgi ve becerisine sahip kişidir. 

Konu Başlıkları:Büro yönetimi modelleri, İş Planı , Belge Akışı, Dosyalama Sistemi ve Hareketleri, Arşivleme Sistemi, Arşivleme Hareketleri, Dış Donanım Birimleri, F Klavye-1, F Klavye-2, Yazı Biçimleme, Yazı metni Oluşturma, İş Mektubu, Raporlama

 • Yönetici Asistanlığı (344 Saat Program)

Genel: Büro yönetimi, iletişim, organizasyon ve belgeleme işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir. 

Konu Başlıkları:Sosyal Hayatta İletişim,  Telefonla İletişim, Randevu ve Konuk Kabulü  Beden Dili, F Klavye -1, F Klavye -2, Yazı Biçimleme , İş Mektubu, Belge Akışı ,Toplantı Organizasyonu ,Seyahat Organizasyonu 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

 • Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitimi( 380 Saat Program)

Genel:Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı’nı bitiren bireyler; çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme, buna uygun gelişimsel etkinlikler planlama ve bu konuda temel bilgi ve becerileri kazandırılması hedeflenmiştir. 

Programa Giriş Koşulları: Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

Konu Başlıkları:Çocuk Gelişimine Giriş , Gelişim Dönemleri , Bilişsel Gelişim , 0-72 Ay Çocuklarının Bilişsel Gelişimine Uygun Materyaller Ve Etkinlikler , 0-72 Ay Çocuklarının Cinsel Gelişim , 0-72 Ay Çocuklarının Cinsel Gelişimi Destekleyen Materyaller Ve Etkinlikler , 0-72 Ay Çocuklarının Ahlak Gelişimi , 0-72 Ay Çocuklarının Ahlak Gelişimini Destekleyen Materyaller Ve Etkinlikler ,Dil Gelişimi , 0-72 Ay Çocuklarının Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler , Fiziksel Gelişim , Fiziksel Gelişlimi Desteklemeye Yönelik Etkinlikler ,Motor Gelişim , Motor Gelişimini Destekleyen Etkinlikler , 0-72 Ay Çocuklarda Sosyal Ve Duygusal Gelişim , Sosyal Ve Duygusal Gelişme Uygun Etkinlikler , Çocukla Etkili İletişim , Disiplin, Ödül Ve Uyarı , İletişimi Engelleyen Anne-Baba-Öğretmen Tutumları Ve Diğer Faktörler , Çocuklarda Uyum Ve Uyumsuzluk , Davranış Ve Uyum Problemlerinin Sınıflandırılması , Okulöncesi Eğitim Programı , Öğrenme Merkezleri , Fen Ve Matematik Etkinlikleri , Türkçe Etkinlikleri , Türkçe Etkinlikleri Hazırlama , Öykü Sonrası Etkinlikler , Müzik Etkinlikleri , Müzik Etkinlikleri Planlama Ve Albüm Oluşturma , Sanat Çalışmaları , Sanat Çalışmalarını Planlama Ve Uygulama , Oyun Ve Hareket Etkinlikleri ,72 Ay Çocuğun Gelişim Alanlarını Destekleyen Oyunlar ,Gelişim Alanlarına Göre Oyuncak Çeşitleri , Kazanım Ve Göstergelere Uygun Drama Etkinlik Planı Hazırlama , Dramatik Etkinlikler Dosyası Hazırlama Ve Sunma , Savunma Mekanizmaları , Savunma Mekanizmaları Iı , Çocuk Hakları Ve Hukuku , İhmale Ve İstismara Uğramış Çocuklar , İlk Yardımın Temel Uygulamaları

 • Çocuk Gelişim ve Bakımında Temel Bilgiler ve Etkinlikler(574 Saayt Program)

Genel: Çocuk Gelişimi Ve Bakımında Temel Bilgiler Ve Etkinlikler kurs programını bitiren bireylerin 0-6 yaş dönemi çocuklar için gelişim ve bakımlarında temel teknikler ve etkinlikler dönemi çocuklar için gelişimsel özellikleri ayırt etme ve buna uygun gelişimsel etkinlikler planlama, temel ihtiyaçları karşılanmasını destekleme, çocuk ruh sağlığı ve davranış yönetimi, çocukla etkili iletişim kurma becerilerini kullanma, okulöncesi eğitim programına dayalı etkinlik düzenleme ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırılması hedeflenmiştir. 

Programa Giriş Koşulları: Okur yazar olmak. 13 yaşını tamamlamış olmak. 

Konu Başlıkları:Çocuk Gelişimine Giriş,0-72 Ay Fiziksel Gelişim , 0-72 Ay Motor Gelişim, 0-72 Ay Bilişsel Gelişim, 0-72 Ay Dil Gelişim, 0-72 Ay Sosyal Duygusal Gelişim, 0-72 Ay Cinsel ve Ahlak Gelişim, 0-1 Yaş Çocuklarında Öz Bakım, 1-6 Yaş Çocuklarında Özbakım,Çocukla Etkili İletişim, Çocukta Davranış Yönetimi, Çocukların Temel İhtiyaçları I, Çocukların Temel İhtiyaçları II, Çocuk Ruh Sağlığı, Sanat Etkinlikleri, Türkçe Etkinlikleri, Oyun ve Hareket Etkinlikleri , Müzik Etkinlikleri, Fen ve Matematik Etkinlikleri 

 

EL SANATLARI

 • Alüminyum Kabartma (143Saat Program)

Genel:Hazırlanan deseni alüminyum levhaya geçiren, kabartan, dolgu, boya, vernikleme tekniklerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir. 

Konu Başlıkları:Açık-Koyu ve Işık-Gölge , Tasarı ilkeleri,Alüminyum kabartma

 • Ahşap Yakma Tekniği(280 Saat Program)

Genel:Çalışmaya uygun hale getirilmiş ahşap bir zemin (tuval) üzerine kızgın metal kalem ve muhtelif özellikteki uçlarla desen, motif, gravür, dekoratif yazı ve resimlerin tonlamalı olarak tek renk metodu kullanılarak ahşap yanığı tonları “Sepya-Beyaz” olarak uygulayabilme.

Konu Başlıkları:Ahşap Tuval ve Zemini Hazırlama , Ahşap Yakma Makinası ve Uçları , Nokta ve Çizgi ,TonlamaTasarı İlkeleri ,Açık-Koyu ve Işık-Gölge, Cansız Modeller, Doku, İnsan Figürü Detayları, Vernik Ve Cilalama

 • Basit Nakış İğne Teknikleri (176 Saat Program)

Genel:Basit nakış iğne tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme ve tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir. 

Konu Başlıkları:İşlemeye Hazırlık ,Desen Panosu , Desen Tasarımları, Basit Nakış Temel İğne Teknikleri,Basit Nakış İğneleri ,İşlemelerin Bakımı Ve Korunması, Kumaş Onarım Teknikleri

 • Çeyiz Ürünleri Hazırlama (312 Saat Program)

Genel:Çeyiz Hazırlama Kursunu tamamlayan bireyin;  Düz sanayi dikiş makinesini seri olarak kullanması,Overlok makinesini seri olarak kullanması,Ev tekstili ve ev dekorasyonu ürünlerinden ürün kataloğu oluşturarak müşteriye sunum yapması,Ürüne ve tekniğe göre desen çizerek uygun malzeme üzerine basit nakış temel iğne tekniklerini uygulayarak ürün hazırlaması, amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ,TEMEL MESLEKİ HESAPLAMA, DÜZ DİKİŞ, OVERLOK, EV TEKSTİLİ VE EV DEKORASYONU ÜRÜNLERİ,  EV TEKSTİLİ KUMAŞLARI , KESİM, ÜTÜLEME, BASİT NAKIŞ TEMEL İĞNE TEKNİKLERİ, PUL VE BONCUK DİKİŞLERİ, ÇEYİZ ÜRÜNLERİ

 • Dekoratif Ahşap Süsleme (200 Saat Program)

Genel:Ahşap objeye uygun hazırlık yapan, teknikleri kullanarak uygulayan, renklendirmesini yapabilen kişidir.

Konu Başlıkları:Açık-Koyu ve Işık-Gölge ,Renk,Tasarı İlkeleri ,Desen Panosu, Desen Çizme , Desen Aktarma,Ahşap Süslemede Boyama, Dekoratif İşlemler ,Son Kat Verniği ,El sanatları ürünlerinin bakımı ve Korunması

 • Dekoratif Ev Aksesuarları (226Saat Program)

Genel:Dekoratif ev aksesuarlarına ait teknikleri uygulayabilen; mesleki hesaplamaları ve süslemeleri yapabilme bilgi ve becerisine sahip, nitelikli kişidir. 

Konu Başlıkları:Temel Mesleki Hesaplama, Temel Dikiş Teknikleri,Zikzak dikişi , Basit Nakış İğneleri,Kurdela işi ,Kumaş abajur , Dekoratif Yastık ve Minderler , Boncuk Aksesuarlar , Keçe Ev Aksesuarları , Kumaş Onarım Teknikleri

 • Deri Çiçek Yapımı (104 Saat Program)

Genel:Tekniğe ve modele uygun deriyi sertleştiren, kalıp hazırlayan, renklendiren, ütülemesini, toplamasını, dallamasını ve tanzimini yapabilen kişidir.

Konu Başlıkları:Renk,Açık-Koyu ve Işık-Gölge, Deri Çiçek

 • Deri Tablo Yapımı (204 Saat Program)

Genel:Tekniğe ve modele uygun deri kalıplarını hazırlayan, astarlama yapan, deri parçalarını birleştiren ve deri tabloyu süsleyebilen kişidir. 

Konu Başlıkları:Derinin yapısı,Deri Malzeme Kontrolü,Geometrik Çizimler , Tasarı İlkeleri ,Renk , Tezgah İşleri , El Süslemeleri , Deri Tablo Yapım Hazırlığı, Deri Tablo Yapımı

 • Deri Çanta Yapımı
 • Ebru Sanatı (152Saat Program)

Genel:Kitre ile yoğunluğu artırılmış su üzerine, özel fırçalarla, özel olarak hazırlanmış boyaları serpe bilen orada meydana gelen damlaları şekillendirerek desen oluşturan, kâğıda aktarabilen kişidir.

Konu Başlıkları:Geleneksel Türk Süsleme Sanatları, Renk , Ebru Boyamaya Hazırlık ,Ebru Boyama Yapma

 • El Yapımı Sabun Üretimi(320 Saat Program)

Genel:Geleneksel yöntemlerle el yapımı sabun konusunda bilgi ve beceriye sahip kişidir.

Konu Başlıkları:Hammaddeleri Hazırlama , Aromatik Yağlar ,Soğuk Yöntem,Sıcak Yöntem ,Renk ve Koku , Sabunun Kalıba Dökülmesi, Kesme ve Kurutma ,Paketleme ve Ambalaj 

 • Elde Kurdele İşi (165 Saat Program)
 • Elde Hesap İşi(119 Saat Program)

Genel:Program; elde hesap işi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları:Geleneksel Türk işleme sanatları, işlemeye hazırlık, desen panosu, desen tasarımları, hesap işi, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

 • Elde Maraş İşi (148 Saat Program)

Genel:Elde Maraş İşi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç- gereci işlemeye hazırlayabilmek ve Maraş İşi tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir. 

Konu Başlıkları:Geleneksel Türk İşleme Sanatları , İşlemeye Hazırlık ,Desen Panosu,Desen Tasarımları , Elde Maraş İşine Hazırlık ,Elde Maraş İşi,İşlemelerin Bakımı Ve Korunması , Kumaş Onarım Teknikleri

 • Filografi Tekniği (120Saat Program)

Genel:Çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik bir görünüm kazandırılması işlemidir. Belli örgü teknikleri kullanılarak, hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler, çizgi film karakterleri vb. görsel unsurlar panolar haline getirilmektedir. Programda, bu tekniği uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Malzemelerin tanınması, filografi teknikleri, ürün çeşitleri.

 • Geleneksel El Nakışları (361Saat Program)

Genel:Geleneksel El Nakışları işleme tekniklerine uygun desen araştırıp, araç- gereci işlemeye hazırlayarak teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir. 

Konu Başlıkları:Geleneksel Türk İşleme Sanatları,İşlemeye Hazırlık , Desen Panosu, Desen Tasarımları , Elde Suzeni , Tel Kırma ,Hesap İşi,Elde Türk İşi , Elde Antep İşine Hazırlık, Elde Antep İşi,Elde Maraş İşine Hazırlık, Elde Maraş İşi, İşlemelerin Bakımı Ve Korunması , Kumaş Onarım Teknikler

 • Gümüş Kazaz Örücülüğü (183 Saat Program)

Genel:Tekniğe ve yöreselliğe uygun hazırlık yapan, top örgüsü tekniği,sürgü tekniği balıksırtı tekniği, ajur tekniği ve diğer teknikleri birleştirerek Gümüş kazaz örücülüğü yapan kişidir. 

Konu Başlıkları:Takının Gelişimi ,Tarihsel ve Kültürel Takılar,Takı tasarımı 1 ,Takı tasarımı 2 , Gümüş Kazaz Örücülüğüne Hazırlık,Gümüş Kazaz Örücülüğünde Top Örgüsü Tekniği , Gümüş Kazaz Örücülüğünde Sürgü Tekniği,Gümüş Kazaz Örücülüğünde Balıksırtı Tekniği ,Gümüş Kazaz Örücülüğünde Ajur Tekniği,Gümüş Kazaz Örücülüğünde Ürün Oluşturma 

 • Halı Dokuma(320 Saat Progrm)
 • Hasır Örme(64 Saat Program)
 • Hesap İşi(232 Saat Program)
 • İğne Oyası (128 Saat Program)

Genel:Dünya literatürüne “Türk danteli” olarak giren, tekniği örgü olan bir el sanatıdır. Programda, öğrencilere farklı teknikleri uygulayarak iğne oyası yapma becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, desen tasarımları, iğne oyası, ütüleme, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.

 • İpek Kozası El Ürünleri (128 Saat Program)

Genel: İpek kozalarına kalıp uygulayabilen, boyayabilen, toplama, dallama ve tanzimini yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Renk, ipek kozasından objeler, pul ve boncuk dikişleri.

 • Jel Mum Yapımı(120 Saat Program)

Genel:Jel mum yapımına uygun jel mumu eritme, renklendirme ve dökme uygulamaları yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Objeleri açık koyu, gölge ve ışık ile çalışma, kompozisyonu renklendirme, jel mum yapımına hazırlık, jel mum yapımı.

 • Karışık Örgülerle Dokuma Yapımı(188 Saat Program)
 • Keçe Aksesuarları Yapımı (172 Saat Program)

Genel:Tekniğe ve modele uygun kumaşı sertleştirme, kalıp hazırlama, renklendirme, ütüleme, toplama, dallama ve buketleyerek fantezi yaka çiçeği yapabilme bilgi becerisine sahip kişidir.

Konu Başlıkları:Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ,Renk, Tasarı İlkeleri , Desen Tasarımları , İşlemeye Hazırlık ,Basit Nakış Temel İğne Teknikleri ,Keçe Giyim Aksesuarları ,Keçe Ev Aksesuarları , El Sanatları Ürünlerinin Bakımı ve Korunması 

 • Kırkyama (307Saat Program)

Genel:Programda kırkyama el sanatına ait mesleki hesaplamaları yapabilme, kırkyama temel tekniklerini kavrayabilme, kırkyama parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme ve yorganlama yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, ev tekstili kumaşları, overlok, ütüleme, kesim, kırkyamaya hazırlık, kırkyamayı elde ve makinede birleştirme, basit nakış, temel iğne teknikleri, kenar bordürü, dekoratif kırkyama, kırkyama-aplike, yorganlama.

 • Makinada Beyaz İş(248 Saat Program)
 • Mefruşat
 • Mis Sabun Üretimi(128 Saat)

Genel:Mis Sabun Üretimi Kursunu tamamlayan bireyin; Çalışma yapacağı alanı, gerekli malzemeleri (sabun, boya, masa, rende veya rende makinesi, su, lavabo, leğenler, su kapları) hazırlaması Parmaklarla veya araç (kürdan, kalem) kullanarak şekli detaylandırması,Şekil verilen sabunlara tel takılması, amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:Sabun Hamuru Hazırlama,Sabuna Şekil Verme, Renk, Şekilli Sabunu Boyama, Parlatma, Tanzim

 • Mutfak Takımları Hazırlama (288 Saat Program)

Genel:Mutfak takımının parçalarının mesleki hesaplamalarını ve süslemelerini yapabilme, takımın parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, overlok, ev tekstili ve ev dekorasyonu ürünleri, ev tekstili kumaşları, basit nakış iğneleri, kurdele işi, elde aplike, dekoratif perdeler-1, kumaş onarım teknikleri, mutfak takımları.

 • Banyo Takımları Dikimi(328 Saat Program)

Genel:Programın eğitimlerinde öğrencilere; banyo takımlarına ait parçaların mesleki hesaplamalarını ve süslemelerini yapabilme, takım parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Düz dikiş, temel düz dikiş teknikleri, overlok, ev tekstili ve ev dekorasyonu ürünleri, ev tekstili kumaşları, kesim, ütüleme, basit nakış temel iğne teknikleri, pul ve boncuk dikişleri, kurdele işi, banyo takımları.

 • Özel Gün ve Nikah Şekeri Hazırlama(160 Saat Program)

Genel:Programın eğitimi; tekniğe ve modele uygun kalıp ve hamuru hazırlayabilme, kumaşı sertleştirme, hamuru ve kumaşı renklendirme, ütüleme, toplama, dallama ve buketleme becerisi kazandırmaya yöneliktir.

Konu Başlıkları: Tutkallı hamur çiçek, fantezi yaka çiçeği, kutlama aksesuarları.

 • Rölyef(176 Saat Program)

Genel:Rölyef, bir fotoğrafın veya kompozisyonun üç boyutlu olarak modellenmesidir. Bu çalışmalar gerçek boyutlarda olabileceği gibi belli ölçülerde küçültülerek de yapılabilir. Kalıbı hazırlanan tarihi yapılar veya mekânlar rölyef teknikleriyle çalışılarak üç boyutlu olacak şekilde bir zemin üzerine monte edilir. Seramik hamuru, kil, taş, ahşap kaplama gibi işlenebilir malzemelerle de yüzeyde doku çalışmaları yapılır. Bu programa öğrenciler, tekniğine uygun rölyef çalışmaları yapabilme bilgi ve becerisi kazanır.

Konu Başlıkları: Perspektif, renk, tasarım bilgisi, dış mekân, figür çalışması, iç mekân.

 • Şiş ve Tığ Örücülüğü(1008 Saat Program)
 • Şiş Danteli Yapma(240 Saat Program)
 • Şiş ve Tiğ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımı(Amigurumi)(320 Saat Program)

Genel:Bireylere; Şile bezi dokumada, dokuma araç gereçlerini kullanarak, dokumaya hazırlık yapabilme, dokuyabilme ve bitirme işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Mekikli dokumada desen, mekikli dokumaya hazırlık, bezayağı dokuma, Şile bezi dokumaya hazırlık, Şile bezi dokuma.

 • Tığ Örücülüğü(344 Saat Program)
 • Takı Takı Yapım Teknikleri(240Saat Program)

Genel:Uygulanan eğitim programında, modeline uygun çeşitli teknikleri kullanarak tel, çivi ve misinalı, örme düğümlü takı yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Takının gelişimi, tarihsel ve kültürel takılar, renk, takı tasarımı, makrame örgü ve kullanılan temel düğüm teknikleri, örme ve düğümlü takılar, misinalı takılar, tel ve çivi takıları.

 • Taş Bebek (127 Saat Program)
 • Tel Kırma (142 Saat Program)

Genel:Bu programda öğrenciye, tel kırma tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Geleneksel Türk işleme sanatları, işlemeye hazırlık, desen panosu tel kırma, işlemelerin bakımı ve korunması, kumaş onarım teknikleri.??

 • Turistik El Sanatları (128 Saat Program)

Genel:Branşın eğitimleri; doğru araç-gereç kullanarak tekniğine uygun turistik eşyalar yapabilen bireyler yetiştirmeye yöneliktir.

Konu Başlıkları: Turistik ve hediyelik eşyalar, hediyelik eşya ambalajları.?

 

GAZETECİLİK

 • Dijital fotoğrafçılık(200 Saat Program)

Genel:Fotoğraf, güncel olarak da oldukça ilgi duyulan sanatlardan biridir. Fotoğraf çekimi yaparken tasarım ilkelerinin bilinmesi ve uygulanması ile sanatsal çalışmalar yapılabilmektedir

Konu Başlıkları:Fotoğraf Makineleri, Fotoğraf Makinesi Ayarları , Fotoğrafta Işık ve Kompozisyon , Farklı Mesafelerdeki Konuların Çekimi ,Temel Resim İşleme , Fotoğrafta Özel Alan Çalışmaları , Bilgisayarda Grafik Düzenleme , Fotoğraf Optimizasyonu ve Arşivleme

 

GİYİM-ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

 • Giyim Aksesuarları Dikimi(208 Saat Program)

Genel:Giyim aksesuarlarının (şal etol, şapka, çanta), kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir. 

Konu Başlıkları:Giyimde Ölçülendirme, Düz Dikiş, Overlok, Ütüleme, Kesim, Giyimde Süsleme, Şal Etol, Şapka, Çanta 

 • Kadın Giysileri Artistik Çizim(266 Saat Program)

Genel:Tasarım öğelerini tanıyan,tasarım prensiplerini,tasarlama yöntemlerini, artistik çizim ilkelerini bilen ve siluete giysiyi giydirip renklendirmeyi yapabilen kişidir. 

Konu Başlıkları:Giyimde Ölçülendirme, Giysi Teknik Çizimleri -1, Giysi Teknik Çizimleri -2, Düz Dar Etek Kalıbı, Temel Kadın Beden Kalıpları- 1, Temel Kadın Beden Kalıpları- 2,Temel Kadın Beden Kalıpları- 3, Tekstil Lifler, Tekstil Yüzeyleri, Model Araştırmaları, Artistik Çizim

 • Kadın Üst Giysileri Dikimi(361 Saat Program)

Genel:Kadın üst giysilerinin ( düz dar etek , temel etekler, model uygulamalı etek) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak,dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir. 

Konu Başlıkları:Giyimde Ölçülendirme, Düz Dikiş, Overlok, Giyimde Süsleme, Ütüleme, Kesim, İlik-Düğme, Düz Dar Etek Kalıbı, Düz Dar Etek Dikimi- 1 , Düz Dar Etek Dikimi -2 , Temel Etek Kalıpları, Model Uygulamalı Etek Kalıbı , Etek Üretimi 

 • Stilist eğitimi(504 Saat Program)

Genel:Tasarım öğelerini tanıyan, tasarım prensiplerini, tasarlama yöntemlerini, artistik çizim ilkelerini bilen ve renklendirme bilgi becerisine sahip kişidir. 

Konu Başlıkları:Nokta ve Çizgi, Açık-Koyu ve Işık-Gölge, Tasarı İlkeler, Renk, Tek Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi, İki Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi , Cansız Modelden Çizimler, Tors, İnsan Başı Çizimi, İnsan Figürü, insan Figürü Detayları, Yüzün Ayrıntıları , Giyimde Ölçülendirme, Giysi Teknik Çizimleri -1, Giysi Teknik Çizimleri - 2, Model Araştırmaları, Artistik çizim

GRAFİK ve FOTOĞRAF

 • Fotoğraf Çekimi(120 Saat Program)

Genel:Bu kurs ile kursiyerler, temel düzeyde fotoğraf bilgisine, fotoğraf ve fotoğrafçılığın tarihî gelişim süreci bilgisine sahip olur. Küçük ve orta format fotoğraf makinelerini hazırlar. Fotoğraf makinesi ayarlarını hatasız yapar. Fotoğrafı çekilecek ortamın ışık özelliklerini bilir. Çekilmiş bir fotoğrafın ışık özelliklerini temel düzeyde analiz eder.

Konu Başlıkları:Fotoğraf Makineleri ,Fotoğraf Makinesi Ayarları , Fotoğrafta Işık,Fotoğrafta Kompozisyon , Temel Fotoğraf Çekimi

GÜZELLİK ve SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ

 • Cilt Bakımı ve Temel Makyaj(525 Saat Program)

Genel:Bu programla öğrenciler, cilt temizliği ve bakımı işlemlerini, cilde uygun ürün seçerek, hijyen ve sağlık kurallarına uyarak yapabilme bilgi ve becerisini kazanırlar.

Konu Başlıkları: İskelet Ve Kasların Yapı Ve İşlevleri, Vücut Sistemlerinin Yapı Ve İşlevleri, Besin Öğeleri Ve Grupları, Sağlıklı Beslenme Kuralları, Kişisel Hijyen, Salon Hazırlığı Ve Hijyeni, Müşteri Karşılama Ve Uğurlama , Cilt Analizi, Dekolte Ve Yüz Masajı , Cilt Bakım Kozmetikleri, Cilt Temizliği Ve Bakımı , Özel Cilt Bakımı Teknikleri , Temel Çizim Ve Renklendirme, Kaş Ve Kirpik Şekillendirme, Makyaj Kozmetikleri, Temel Makyaj İlkeleri , Standart Makyaj, Satış Hizmetleri 

 • Makyaj Yapma Teknikleri(208 Saat Program)

Genel:Bu programda Makyaj teknikleri ile ilgili işlemleri tekniğine uygun yapma yeterliklerini hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip kursiyerler yetiştirme planlanmaktadır. 

Konu Başlıkları:Nokta ve Çizgi, Açık. Koyu, Işık ve Gölge, Renk, Perspektif, Kişisel hazırlık ve Hijyen, Müşteri Karşılama ve Uğurlama , Salon Hazırlığı ve Hijyeni, Kaş Kirpik Şekillendirme, Makyaj

 • Manikür Pedikür Teknikleri (256 Saat Program)

Genel:Öğrencilere, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde el ve ayak bakımına dair işlemleri yapabilme becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kişisel hazırlık ve hijyen, salon hazırlığı ve hijyeni, saç ve cilt analizi, anatomi, el-ayak bakımı ve kozmetikleri, klasik masaj teknikleri, manikür-pedikür.

 • Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri(357 Saat Program)

Genel:Bu programı tamamlayan bireyin,  Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması, Hijyen kurallarına uygun olarak salon hazırlığı ve hijyenini sağlaması, Değişik yöntem ve tekniklerle saçlara kalıcı şekil vermesi,  Saç bakım kozmetiklerini tedarik etmesi, Değişik yöntem ve tekniklerle özel saç şekillendirmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:Kişisel Hijyen, Salon Hazırlığı ve Hijyen, Müşteri Karşılama ve Uğurlama, Saç ve Saçlı Deri Analizi, Saçlı Deriye Masaj ve Bakım, Saçları Yıkama ve Ayırma, Fön, Kadın Saçına Geçici Şekil Verme, Saçları Kalıcı Şekillendirme, Saç Bakım Kozmetikleri, Saç Ekleme, Özel Saç Şekillendirme?

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

 • Diksiyon( 40 Saat Program)

Genel:Kursiyerin,  doğru konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavraması, Ses, jest ve mimiklerini etkili kullanması, Duygu, düşünce ve hayallerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmesi, Metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendirmesi, Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:Güzel Konuşmaya Hazırlık, Konuşma Tekniği, Anlatım ,Jest ve Mimikler

 • Etkili ve Hızlı Okuma(32 Saat Program)

Genel:Okuduğunu anlayabilme,değerlendirebilme,hızlı okumanın önündeki engelleri kaldırabilme,göz egzersizi ile okumasını hızlandırabilme becerisini kullanabilen kişidir.

Konu Başlıkları:Etkin ve Hızlı Okuma 

 • Türk İşaret Dili (120 Saat Program)

Genel:Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen, işitme engellilerle iletişim kurabilen, istenilenleri anlatan, işaret dilinde tercümanlık yapabilen işaret dilini öğretme becerisine sahip bireydir.

Konu Başlıkları:İşaret Dili Genel Özellikler, İşaret ve Beden Dili İlişkisi, İletişim ve Günlük Konuşma Dili, TİD Özelliklerine Göre Cümleler, TİD Cümlelerinde Ekler ve Zaman,  TİD Cümlelerinde Öğeler, TİD’ e Göre Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma, TİD kurallarına göre çevirmenlik

KONSERVATUARA HAZIRLIK

 • Üniversite Konservatuar Müzik Bölümü
 • Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü

 

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

 • Hasır Örmeci(144 Saat Program)

Genel:Belirli ölçüdeki değerli telleri değişik örme yöntem ve teknikleri ile takıya dönüştüren nitelikli kişidir.

Konu Başlıkları:Alaşım Metalleri ve Kimyasallar, Yarı Mamul ,Tel ve Levha Şekillendirme ,Kuyumculukta Kaynak , Hasır Örme , Kuyumculukta Sipariş Formu, Takının Müşteriye Teslimi ?

 • Kazaziye
 • Gümüş Takı İşlemeciliği(216 Saat Program)

Genel:malatı yapılacak olan takının, kuyumculuk tekniklerini kullanarak tasarlayan, ölçülerini belirleyerek kağıda aktaran ve üretimini yapabilen kişidir. 

Konu Başlıkları:Delme-Kesme, Kuyumculukta Kaynak,Cilalama ,Takıda Detay Çizimler , Mine, Takı Tasarımı 1 ,Telkâri , Hasır Örme , Tel ve Çivi Takıları ?

MUHASEBE VE FİNANSMAN

 • Bilgisayar Destekli Muhasebe(559 Saat Progrm)

Genel:İşletmelerin muhasebe işlemlerini, bilgisayar programı yardımı ile hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Ticari defterler ve belgeler, fatura ve fatura yerine geçen belgeler, işletme defteri, kıymetli evraklar, bilanço, büyük defter ve mizan, varlık ve kaynak hesapları başlıkları alında verilir. Ayrıca muhasebe paket programlarından LUCA, LOGO GO, MIKRO V15.

 

MÜZİK ve GÖSTERİ SANATLARI

 • Gitar(320 Saat Program)

Genel:Gitar Eğitimi (Popüler Gitar) Kursu’nu tamamlayan bireyin; Gitar çalma tekniği ve uygulamaları konusunda temel davranış ve becerileri kavraması ve uygulaması, Gitarı doğru pozisyonla tutuş tekniği kazanması,  Popüler gitarda teknikler ve müzikalite hakkında kendini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapması amaçlanmaktadır. 

Konu Başlıkları:Gitar Çalmayı Öğrenmeye Giriş,Gitarda Genel Çalma Tekniği, Genel Çalma Tekniğinin Uygulamaları, Çok Sesli Çalmaya Giriş, Çok Sesli Çalma Uygulamaları, Gitarda Teknik ve Müzikalite, Seslendirmede Boğumlama, Müzikal İfadede Nüanslar, Gitarda Pozisyon Olgusu, Gitarda Doğaçlama, Gitarda Deşifre

 • Bağlama(180 Saat Program)

Genel:Bağlama (Bozuk Düzen) kursunu bitiren bireyin; Bağlamayı tanıması, bağlamanın tarihsel gelişimi, yapısal özellikleri, ölçüleri ve bağlamada düzenleri açıklaması,  Sağ ve sol el koordinasyon becerisi, temiz ses elde etme, tezene vuruşlarını uygulama, deşifre becerisi ve yorumlaması amaçlanmaktadır. 

Konu Başlıkları:Müziğin Temel Öğeleri, Bozuk Düzende Nota Yerleri, Bozuk Düzende Tartım Kalıpları , Bozuk Düzende Zaman Kalıpları , Makam ve Makam Özellikleri,Bozuk Düzende Hüseynî (Kerem) Dizisi, Bozuk Düzende Rast ve Saba (Derbeder-Kalenderî) Dizisi,Bozuk Düzende Kürdî ve Hicaz (Garip) Dizisi,Bozuk Düzene Uygun Halk Müziği Repertuvarı 

 • Keman (240 Saat Program)
 • Ney (256 Saat Program)
 • Piyano (232 Saat Program)
 • Ud (320 Saat Program)
 • Bateri
 • Ritim
 • Drama (120 Saat Program)
 • Uygulamalı Tiyatro (176 Saat Program)
 • Çocuk Korosu 
 • Türk Halk Müziği
 • Türk Sanat Müziği

OKUMA-YAZMA

 • Okuma-Yazma I.Kademe (120 Saat Program)
 • Okuma-Yazma II.Kademe (180 Saat Program)

PAZARLAMA VE PERAKENDE

Emlak Danılşmalığı(120 Saat Program)

Genel:Emlak alım, satım, kiralama vb. aracılık işlemlerini yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanımı, halkla ilişkiler, hukuk, ticari matematik, tapu, şehir planlama, kadastro, emlak pazarlama ve değerlendirme.

RADYO TELEVİZYON

Senaryo Yazarlığı(288 Saat Program)

Genel:Basit düzeyde, bir hikâyenin temel öğelerini inceleyebilme, senaryonun dramatik yapısını oluşturma, zaman ve mekân örgüsünü kurabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Yazılı ve görsel medyayı takip etme, kaynak taraması ve gözlem, planlı ve etkili yazma, raporlama, anayasal hak ve sorumluluklar, fikir hakları, toplumsal düzen, senaryonun dramatik yapısı, temel öğeleri, içeriği ve evreleri.

SAĞLIK

 • İlk Yardım (18 Saat Program)

Genel:İlkyardım kursunu bitiren bireyin; İlk yardım ile ilgili temel kavramları açıklaması, İlk yardım ile acil yardım arasındaki farkları ayırt etmesi,  İlk yardımın temel ilkelerini uygulaması, İlkyardımda temel yaşam desteği uygulamalarını yapması,  Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında, Kanamalarda ve şokta , Yaralanmalarda ,  Kırık, çıkık ve burkulmalarda , Acil bakım gerektiren hastalıklarda,Zehirlenmelerde , Sıcak çarpması, yanık ve donmalarda, Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulaması,  Hasta / yaralı taşımanın temel kurallarını , Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygulaması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:İlk Yardımın Temel İlkeleri, Temel Yaşam Desteği,Yaralanmalarda İlk Yardım, Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım,Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım,Taşımalar

SANAT VE TASARIM

 • Gravür(248 Saat Program)

Genel:Tekniğe uygun desen ve kalıp hazırlayan, kalıba desen aktarabilen, gravür baskısı yaparak, kullanıma hazırlayan kişidir. 

Konu Başlıkları:Nokta ve Çizgi ,Açık-Koyu ve IşıkGölge,  Tasarı İlkeleri, Doku, İnsan Figürü, Gravür

 • Tezhip(504 Saat Program)

Genel:Geleneksel desenleri çizebilen,desenlerle kompozisyonlar oluşturarak boya ve altınla süslemeler yapabilen kişidir. 

Konu Başlıkları:Geleneksel Desen, Basit Motif Çizimleri,Basit Yaprak Çizimleri 1 , Basit Yaprak Çizimleri 2 ,Tırnaklı Yaprak 1 ,Tırnaklı Yaprak 2, Gelişmiş Yapraklar 1 ,Gelişmiş Yapraklar 2, Kır Çiçekleri 1 

 • Yağlı Boya Resim(300Saat Program)

Genel:Yağlı Boya Resim Kursunu bitiren bireylerin;  Resim ile ilgili temel kavramları ve tanımaları ve bilgileri kullanarak eser üzerinde açıklamaları, Aşamalarına göre yağlı boya tekniğini kullanmaları amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:Temel Kavramlar ve Tanımlar ,Yağlı Boya Tekniği ,Yağlı Boya Tekniğinde İyi Sonuçlar Alma, Aşamalarına Göre Yağlı Boya Tekniğini Kullanma

 • Üç Boyutlu Şekillendirme(280 Saat Program)

Genel:Desene uygun hazırlık yapan,teknikleri kullanarak uygulayan, renklendirerek üç boyutlu dekoratif uygulama yapabilen kişidir. 

Konu Başlıkları:Renk ,Açık, Koyu, Işık ve Gölge ,Tasarı İlkeleri,Desen Panosu, Bitkisel Rölyef , Geometrik Rölyef, Klasik Rölyef ,Rölyef Kalıplama 

 • Quilling
 • Heykel Yapımı(400 Saat Program)
 • Minyatür(708Saat Program)

Genel:Geleneksel desenleri çizebilen, desenlerle kompozisyonlar oluşturup süslemeler yaparak minyatür sanatını temel seviyede uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Kurşun kalem çalışması ve bu çalışmaları fırça ile uygulama, tarama, noktalama ve kusursuz çizgi çalışmaları, doğa çizimleri (bulut, ağaç, taş vs), kompozisyon çalışmaları ve boyamaya geçiş, renk ve tasarım bilgileri, kompozisyon hazırlama teknikleri.

TARIM TEKNOLOJİSİ

 • Park Bahçe ve Koruların Bakımı(204 Saat Program)

Genel:Branşın eğitimlerinde bireylere; ekim-dikim ortamı hazırlayabilme, çevre koşullarını düzenleyebilme, süs bitkilerinde budama ve hastalıklarla mücadele edebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Proje koruma, toprak hazırlığı, ekim-dikim faaliyetleri, sera yapım tekniği, çevre koşulları, dış mekân bitkileri, çim alan tesisi, süs bitkilerinde budama, süs bitkileri hastalıkları ile mücadele, kültürel bakım, meyvecilik, toprak işleme alet ve makinelerinin ayarları ve kullanılması.

 • Mantar Yetiştiriciliği(192 Saat Program)

Genel: Bu Eğitimde kursiyerler ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, uygun gübreleme yapabilen, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilen ve üretim tekniklerini kullanarak Mantar yetiştirme eğitimi alırlar.

Konu Başlıkları: Üretim Teknikleri, Toprak Hazırlığı, Gübreleme, Kültürel Bakım, Bitki Zararlıları, Mücadele Yöntemleri, Mantar Yetiştiriciliği

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

 • Boyacı Çini İşlemeci(318 Saat Program)

Genel:Tahrirleme işlemi yapılmış olan farklı çini formlar üzerinde sır altı tekniğinde, boyama işlemleri ile sırlama ve pişirimlerini yapabilen nitelikli kişidir.

Konu Başlıkları:Nokta ve Çizgi , Renk , Açık -koyu ve ışık -gölge, Geometrik Çizimler, Tabak Boyama-1 , Tabak Boyama-2 , Pano Desenini Boyama , Ulama desenini boyama , Dik Formları Boyama , Çini Sırlama ve Pişirme 

 • Seramik Biçimlendirme(401 Saat Program)

Genel: Seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilen, sırlı-sırsız pişirimlerini tekniklerine uygun yaparak çeşitli ürünleri ortaya çıkartabilen kişidir.

Konu Başlıkları:Çimdikleme ve Sıvama Yöntemi, Sucuk Yöntemi, Plaka Yöntemi , Döküm Yoluyla Şekillendirme , Yarı Mamul Dekorlama, Pano tasarımı yapma, Pano şekillendirme, Sır Hazırlama, Sırlama ve Pişirim

 • Mandrel İle Cam Boncuk Yapımı(352 Saat Program)
 • Cam Süs Eşyası Yapımı(280 Saat Program)

Genel:Bu Eğitim ile kursiyerler tasarımlara uygun çeşitli teknikleri kullanarak,cam,porselen ve seramiklere uygulama yapabilirler.

Konu Başlıkları:Nokta ve Çizgi , Geometrik Çizimler , Cam Kesimi 1 , Elde Desen Hazırlama, Emaye Boya El Dekoru, Eskitme, Çatlatma Tekniği , Ultraviole Yapıştırma, Soğuk Cam Boyama, Kompresörle Boyama , Soğuk Boya

 • Şalümada Cam Şekillendirme(276 Saat Program)

Genel:Bu Program ile kursiyerler şalümoda cam boncuk, biblo gibi küçük takı ve süs eşyası şekillendirebilir.

Konu Başlıkları:Camın Kimyasal Yapısı , Cam Türleri, Nokta ve Çizgi, Açık. Koyu, Işık ve Gölge, Renk, Basit Geometrik Formlar, Baget Çubuk ile Şekillendirme 

 • Tornada Çömlek Yapımı(616 Saat Program)
 • Mozaik(132 Saat Program)

Genel:Bu kursu bitiren bireyin;  Mozaik sanatı alandaki temel bilgi kazanmaları, Uygun ortam sağlandığında, Mozaik resim uygulamalarıyla ilgili gerekli saptamaları yaparak malzeme-konu bütünlüğü içinde kompozisyonlar sunmaları, amaçlanmaktadır. 

Konu Başlıkları:Mozaik Resim Alternatifleri, Mozaik Resim Materyallerini Etüt Etmek,Mozaik Resim Yöntemlerini Etüt Etmek, Mozaik Yüzey ,Mozaik Kompozisyon , Mozaik Resim Sunum 

 

SPOR

 • Satranç (150 Saat Program)

Genel:Kursiyerin bu programı tamamladığında;  Satranç oyunu stratejilerini bilmesi, Üç – dört hamlelik satranç problemlerini çözebilmesi, Dünya Satranç Şampiyonlarını tanıması, Sık rastlanan açılışların ve gambitlerin ana hamle ve isimlerini bilmesi,Konumu değerlendirerek, planlı oynayabilmesi,Zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, Problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:Orta Düzey Genel Tekrarı ,Problem ve Kombinezonlar ,Strateji ,Oyun Sonu ,Açılışların Ana Hamle ve Fikirleri, Gambitler, Dünya Satranç Şampiyonları ,Turnuva Kuralları ve Turnuva Katılımı

YABANCI DİLLER

 • Almanca Seviye1 (120 Saat Program)
 • Almanca Seviye2 (160 Saat Program)
 • İngilizce Seviye A1(120 saat Program)
 • İngilizce Seviye A2(160 saat Program)
 • İspanyolca Seviye A1(120 Saat Program)
 • İspanyolca Seviye A2(160 Saat Program)
 • Rusça Seviye A1(136 Saat Program)
 • Rusça Seviye A2(160 Saat Program)
 • Rusça Seviye B1(320 Saat Program)
 • Fransızca A1(120 Saat Program)

Genel: Bu kurslara katılan kişiler (oturduğu yer, tanıdıkları, sahip olduğu şeyler gibi) hakkında en basit soruları yöneltmeleri ve benzeri soruları yanıtlamaları,  En temel gereksinimler ya da iyi bilinen konular söz konusu olduğunda, basit ifadeler kullanmaları ve sorulan soruları yanıtlamaları, Basit bir metni okumaları, Basit bilgi formlarına kendi kişisel bilgilerini yazmaları,  Basit bir şekilde yapılan yol tariflerini anlamaları amaçlanmaktadır.

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

 • Yaş Pasta Yapımı (214Saat Program)

Genel:Bu programda, öğrencilere pastane mutfağı araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun bir şekilde yaş pasta yapma ve servise hazır hale getirme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları: Kişisel bakım, işe hazırlık, ve sanitasyon, besin öğeleri, besin grupları, çırpılarak yapılan hamurlar, krema, sos ve şuruplar, jöle, şekerleme ve çikolatalar, yaş pastalar, dekoratif tekniklerle pasta süsleme, farklı süsleme uygulamaları.

 • Pasta Yapımı ve Sunumu(512 Saat Program)

Genel:Bu progeramda öğrenciler, pasta yapımında mutfak araç,gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyarak kendi başına pastayı yapıp sunma eğitimi alırlar.

Konu Başlıkları:Kişisel Bakım,İşe Hazırlık ,Sanitasyon, Bulaşık Yıkama ve Çöp Atımı, Besin Öğeleri 1, Besin Öğeleri 2, Besin Grupları, Kıyılarak Yapılan Hamurlar, Mayalandırılarak Yapılan Hamurlar , Özleştirilerek Yapılan Hamurlar, Çırpılarak Yapılan Hamurlar, Pişirilerek Yapılan Hamurlar, Milföy Hamuru 

 • Ev Yemekleri Hazırlama
 • Türk Mutfağı(368 Saat Program)
 • Diyet Yemekleri