YENİMEK’te Eğitim-Öğretim Dönemi ve Verilen Sertifikalar Nelerdir?

Kayıtlar 15 Ağustos tarihinde başlar, eğitim-öğretim ise 20 Eylül’den itibaren Milli Eğitim izin onaylarına göre Milli Eğitim Müdürlüğü(Halk Eğitim Müdürlüğü) işbirliği ile açılmakta, Milli Eğitime bağlı olarak faaliyet göstermekte, dolayısıyla kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı (Meb) onaylı sertifika verilmektedir. Sertifikalarımız bütün Türkiye’de geçerlidir.

Kurslarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programları çerçevesinde 3 ay ile 8 ay arasında öğretime devam eder.

Kurs Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir?

  • Diploma ya da öğrenim belgesi fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No’lu)
  • 1 adet fotoğraf
  • Başvuru formu (Kurs Merkezlerinden alınacak.)

YENİMEK’te Öğretmenlik Yapma Şartları Nelerdir?

  1. Kurs vermeyi düşündüğü branşta lisans ya da önlisans mezunu olmak.
  2. Kurs vermeyi düşündüğü branşta Milli Eğitim Bakanlığınca verilen usta öğreticilik belgesi olmak ve Lise mezunu olmak.
  3. Kurs vermeyi düşündüğü branşta Meb onaylı 800 saatlik sertifikaya sahip olmak ve Lise mezunu olmak.